Načini strojenja

Načini strojenja

Poznamo več različnih načinov strojenja, ki nam dajejo različne rezultate oz. vrste usnja. V zadnjem obdobju je najbolj razširjeno MINERALNO STROJENJE S KROMOM. Na začetku te dejavnosti še niso veljali predpisi o omejitvi uporabe kroma VI, leta 1989 pa so prepovedali oz. omejili uporabo kroma VI, tako da v današnjem času tudi kromovo strojenje daje varne in neoporečne izdelke. Vsebnost vseh nedovoljenih spojin se redno testira že v začetnih fazah strojenja, prav tako je možno opraviti testiranje vsebnosti kroma VI na dokončanem usnju ali pa na končnem izdelku iz usnja.

Mnoge rastline imajo v lubju, lesu, listih, plodovih in koreninah strojilne snovi, imenovane tanini, ki jih pridobivajo s posebnimi postopki. Tako iz lubja hrasta, kostanja, vrbe, iz oljčnih listov pridobivajo čreslovine za RASTLINSKO ALI VEGETABILNO STROJENJE. Poznamo pa tudi KOMBINIRANO STROJENJE, to je vegetabilno, ki se nadaljuje z mineralnim strojenjem. V začetku 20. stoletja so začeli pridobivati sintetična strojila (nadomestke rastlinskih strojil), tako strojenje se imenuje SINTETIČNO STROJENJE.